top of page

Privacyverklaring

Joris Rietveld hecht grote waarde aan integriteit en vertrouwelijkheid. Ik respecteer de privacy van mijn coachees, deelnemers aan workshops en trainingen, bezoekers van deze website en social media kanalen. Ik zorg ervoor dat alle persoonlijke informatie die mij verschaft wordt zorgvuldig en vertrouwelijk verwerkt wordt. Verwerking van je persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

 

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Hier wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

 

Contactgegevens
Joris Rietveld
Jan Franssenstraat 9

5863 AV Blitterswijck
Telnr. 0624793066
www.jorisrietveld.nl

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Joris Rietveld verkrijgt persoonsgegevens via jou. Zoals gegevens die je mij versterkt via de website, email, telefoon of app, wanneer je een kennismakingsgesprek aanvraagt, je abonneert op mijn nieuwsbrief, je aanmeldt voor een training of workshop of mij tussendoor in het kader van begeleiding jouw ervaringen of verdieping mailt.

Joris Rietveld verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens

 • Geboortedatum & geslacht

 • Contactgegevens zoals telefoonnummers en e-mailadres(sen)

 • Inhoudelijke communicatie met mij

 • Gespreksverslagen en evaluaties

 • Coachovereenkomst of voorstellen voor coaching/workshops/trainingen

 • Facturen

 • Gegevens over jouw activiteiten op de website

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt?

Joris Rietveld verwerkt jouw persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact

 • Een goede, efficiënte en kwalitatief sterke dienstverlening te kunnen verzorgen

 • Het verrichten van administratieve handelingen

 • Facturering

 • Verzenden van nieuwsbrieven

 • Nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals belastingaangifte

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Joris Rietveld zal jouw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de hierboven beschreven doeleinden. Daarbij moet Joris Rietveld zich houden aan wettelijke bewaarplichten (zoals een fiscale bewaarplicht van 7 jaar).

Delen van persoonsgegevens met derden

Joris Rietveld verstrekt jouw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zonder jouw uitdrukkelijke toestemming verstrek ik geen gegevens over ons contact aan werkgevers of gelieerde partijen.

Voor de uitvoering van mijn diensten kan ik gebruik maken van derde partijen (zoals IT-leveranciers, website via Wix, mail, Google Analytics, Mailchimp, Survey Monkey en sociale media kanalen zoals Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn). In het kader daarvan worden persoonsgegevens aan deze derde partijen verstrekt. Daarbij kan door de cloudprovider je gegevens ook buiten de EER verwerkt worden. Alle derde partijen die ik gebruik voor de ondersteuning van mijn diensten mogen jouw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Zij zijn ‘EU-VS Privacy Shield’ gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving. Op grond van de wet zijn er daarmee dus concrete waarborgen getroffen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Joris Rietveld gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Joris Rietveld neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Joris Rietveld) tussen zit.

Beveiliging van je gegevens

Joris Rietveld neemt de bescherming van jouw gegevens heel serieus: ik vind het belangrijk dat je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Daarom heeft Joris Rietveld passende beveiligingsmaatregelen genomen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via contact@jorisrietveld.nl of bel me op 06-24793066.

Inzage, correctie of verwijderen van jouw gegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Joris Rietveld en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens indienen. Neem daarvoor contact op via contact@jorisrietveld.nl. Ik reageer zo snel mogelijk op jouw verzoek.

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, laat mij dit dan vooral weten. Mochten we er samen niet uitkomen, weet dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Inwerkingtreding & wijzigingen privacyverklaring

Dit reglement is per 1 oktober 2021 in werking getreden. Vanwege wetswijzigingen kan deze privacyverklaring worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. De laatste aanpassing is gedaan op 1 oktober 2021. 

bottom of page