top of page

Coach

Herken je jezelf in een van de volgende beschrijvingen?

  • Ik zoek naar antwoorden.

  • Ik geloof in een opwaartse ontwikkelingsspiraal, maar hoe dan?

  • Ik ben gedesillusioneerd door de maatschappij en zoek een nieuwe kijk.

  • Ik ben met spiritualiteit bezig, maar voel me verloren en zoek vaste grond.

  • Ik zie zoveel tegenstrijdigheden in de wereld dat ik niet meer weet wat ik kan geloven.

  • Ik wil weten wat mijn levensmissie is.

  • Ik wil van mijn hobby mijn werk maken.

  • Ik wil mijn bedrijf omgooien en zoek een sparringpartner.

Lees dan even verder...het kan interessant zijn voor je.

Groeien in bewustzijn

 

De meeste mensen kennen de ervaring dat ze ineens een inzicht krijgen over iets. Eerst wist je van niks, dan krijg je een vermoeden en ga je ermee aan de slag tot het je volkomen duidelijk wordt. Dit is een groeiproces in bewustzijn. Als je kijkt naar de uiteenlopende zaken waar iets over te kennen valt kun je haast wel zeggen dat het bewustzijn onbegrensd is. Iets wat jij niet kent en waar een ander kennis over beweert te beschikken kan dus waarheid zijn. Als we zo kijken staan we veel meer open voor kennis op vele gebieden en creëren we de mogelijkheid om te groeien.

 

Bewustzijn maakt dat je kiest om minder vlees te eten ten behoeve van het klimaat of om een elektrische auto aan te schaffen. Bewustzijn zorgt er ook voor dat je je niet meer op je kop laat zitten door je baas, dat je aanvoelt of een bepaalde situatie in de haak is of dat een mens zijn macht misbruikt om te krijgen wat hij wil ten koste van minder bedeelden. Bewustzijn zorgt voor respect, begrip en mededogen. Daarom is het werken aan bewustzijn zoveel effectiever dan wetten voorschrijven. Hadden we op scholen lessen in bewustwording dan werd een kind volwassen wetende hoe hij keuzes kan maken, lief kan hebben en rechtvaardig kan zijn.

Vanuit het Boeddhisme hebben we geleerd dat alles doortrokken is van bewustzijn. Bewustzijn kent dan ook vele vormen; een steen heeft een andere bewustzijnsvorm dan een plant, een plant weer anders dan een dier. In het dierenrijk zijn de verschillen onderling zo groot dat we ze als mens goed kunnen waarnemen. Bij de mens spreken we eigenlijk sinds kort pas van bewust-zijn, maar ook hier zou je kunnen spreken van enorme verschillen. Een mens in overlevingsmodus in bijvoorbeeld een oorlog heeft een heel ander bewustzijn dan een monnik in het Verre Oosten die glimlachend begrip kan opbrengen voor het leed in de wereld zonder er afstand van te nemen of het te veroordelen. Ook kunnen we zeggen dat een mens nu een heel ander bewustzijn heeft dan duizenden jaren terug.  Oftewel bewustzijn valt nauwelijks te definiëren.

Je ergens bewust van worden zegt eigenlijk zoveel als dat je ergens wakker voor geworden bent. Eigenlijk is een groeiend bewustzijn een wakker bewustzijn.

 

Door iedere vorm van belemmering in bewustzijn zijn we eigenlijk niet echt vrij. Hypothetisch ben je dus pas een vrij wezen als je een maximaal bewustzijn hebt. Vooralsnog kan vermoedelijk niemand daar over vertellen. Of misschien wel maar begrijpen wij die verkeerd door ons beperkte bewustzijn?

Als mens houdt ik me met deze onderwerpen bezig, voor mij zijn ze essentieel.

Zoals je ziet is het onderwerp onbegrensd, maar iedere stap is belangrijk en onmisbaar. Daarom wil ik je als coach helpen met jouw groei in bewustzijn op het punt waar jij nu staat.

Coach down

Wat kan ik voor jou betekenen in een coachtraject?
Als coach wil ik je helpen met jouw groei in bewustzijn op het door jou gekozen gebied.
Jij bent uniek, één enkel individu. Door de ontwikkeling die jij doormaakte, je opvoeding, omgeving, ervaringen die je opdeed, maar ook innerlijke impulsen die je volgde en wellicht indrukken van vorige levens, ben je op dit punt gekomen. Oprechte diepe innerlijke vragen zijn een zoektocht naar heelheid: Wat mist er in mijn leven? En hoe kom ik daar achter? Waarheen leidt mijn weg? Kan ik daar überhaupt kennis over verkrijgen?

Coach naar traject

Werkwijze
Als je je bij mij aanmeldt voor coaching doen we een intake op basis waarvan we gezamenlijk een traject uitstippelen. Een gemiddeld traject bestaat uit 5 sessies met een duur van 60 tot 75 minuten. Aan de hand van je behoefte kan een traject minder of meer sessies omvatten.

Wanneer na de intake duidelijk is wat jouw doelstelling is voor het traject, dan gaan we inhoudelijk op reis. We gaan op zoek naar wat jou innerlijk beweegt. We onderzoeken waar je enthousiasme voor voelt, wat je belangrijk vind in het leven en hoe je je leven kunt inrichten naar je eigen waarden. Dit doen we middels gesprekken van hart tot hart.
Het kan zijn dat we alleen gesprek voeren, het kan ook zijn dat ik bewezen werkende methodieken en werkvormen inzet waar dat helpend is. Ik werk ook graag met numerologie en astrologie, deze methoden kunnen een direct inzicht verschaffen. De inzichten van het antroposofisch mensbeeld hebben mij veel geholpen en gebruik ik graag waar dat aansluiting vind.

Kennisbronnen en methodieken
Tijdens de coachopleiding met Ziel en Zakelijkheid van Blankenstijn & partners heb ik kennis gemaakt met o.a. de volgende methodieken: RET, Voice dialogue, NLP, Gestalt en werkvormen zoals schaalwandelen, visualiseren, rollenspel en andere. Deze gaan er veelal over de kennis die in jezelf aanwezig is bewust te maken. Andere kennisbronnen zijn o.a. het antroposofisch mensbeeld, numerologie. Deze bronnen kunnen je van buitenaf inzicht en herkenning verschaffen. Hieronder vind je een beknopte uitleg over enkele kennisbronnen en methodieken.

Online coaching
Meer informatie over e-coaching vind je hier

Ik werk volgens de richtlijnen van de Internationale Ethische Gedragscode.

Logo Blankestijn  Partners zonder spreuk[97].jpg

Kennisbronnen en methodieken

Het antroposofisch mensbeeld

De antroposofie bestaat uit een zeer uitgebreide kennis over het gehele leven. Ontstaan, ontwikkeling en mogelijke toekomst van de mens en aarde. Een kennis die in andere formuleringen voor andere tijden door de gehele geschiedenis te vinden is, van Bhagavad gita tot de Bijbel en van de Dode Zee-rollen tot Friedrich Nietzsche. Het kan een achtergrond verschaffen voor veel onbegrijpelijke zaken in het leven en is voor mij een tweede natuur geworden. Ik tap hier als vanzelf uit en gebruik het ook om dingen anders te bekijken, het is een bron van inspiratie waarmee ik ook een ander kan inspireren.

Voice Dialogue

Voice Dialogue is een verrassende, avontuurlijke en niet oordelende methode. Het leert je jezelf beter te managen en je keuzevrijheid te vergroten. Voice Dialogue gaat uit van het idee dat je als mens uit verschillende kanten, delen of subpersonen bestaat. Tijdens een sessie gaan we in gesprek met je verschillende delen, wat vaak leidt tot diepgaande inzichten en blijvende resultaten.

R.E.T.

Rationeel Emotieve Therapie is een vorm van cognitieve gedragstherapie. Deze methode gaat er vanuit dat niet de gebeurtenissen in je leven bepalen hoe je je voelt, maar de manier waarop je tegen die gebeurtenissen aan kijkt. Het gaat erom dat er in nieuwe situaties, en in de verwerking van oude situaties, een reëel beeld wordt gevormd van de werkelijkheid en dat de daarbij passende emoties worden gestimuleerd.

Numerologie

Numerologie is een methode om via getallen de uitingen van energieën te verklaren. Zij gaat ervan uit dat alles een reden van bestaan heeft en niets zomaar gebeurd. Door met de kennis van de numerologie te werken kan het leven overzichtelijker worden en kan het helpen om overwogen keuzes maken. Zo laat je geboortedatum bijvoorbeeld je missie hier op aarde zien. En tonen je geboortenamen, wanneer ze worden omgezet naar getallen, je ware innerlijk en karmische lessen. Iedere datum heeft een andere invloed op jouw leven en omdat niemand hetzelfde is heeft elke dag een andere invloed op iedereen. Er zijn bedrijven die gebruik maken van de numerologie voor ze belangrijke beslissingen nemen.

Ik kan de numerologie inzetten om effectiever met een coachvraag te kunnen werken.

Methodieken
bottom of page